اتصال از طريق:اينترنت
۱۳۹۶/۰۴/۰۷
ثبت نام متقاضيان شرکت در آزمون ارزيابي تخصصي دوره دکتراي تخصصي دانشگاه شهرکرد
توجه: تكميل اين فرم هيچگونه حقي را براي تكميل كننده ايجاد نمي كند
پس از تكميل اين پيش فرم ، شناسه و رمز عبور در اختیار شما قرار داده مي شود و شما از طريق سايت اتوماسيون آموزشي مي توانيد مراحل فرآيند مربوطه را تكميل نماييد.
*** عمليات را با مرورگر ie يا chrom انجام دهيد *** در صورتي که قبلا اطلاعات اين صفحه را پرکرده ايد و کلمه عبور دريافت نموده ايد ادامه کار را از سامانه sess.sku.ac.ir پيگيري نماييد ***
وارد كردن كليه موارد زير الزامي است
نام * :
نام خانوادگي * :
کد ملي * :
شماره شناسنامه * :
محل تولد * :
تاريخ تولد * : روز        ماه سال
جنسيت * :
آدرس * :
شماره تلفن ثابت(شماره ها را با - جدا کنید) * :
شماره تلفن همراه * :
پست الکترونيک * :
فرآیند پذیرش * :