اتصال از طريق:اينترنت
۱۴۰۳/۰۳/۱۱

توجه : قبل از دریافت اطلاعات خود ، به مراحل ثبت نام توجه نمایید:

مراحل کلی ثبت نام

  1. دریافت "شناسه کاربری" و "کلمه عبور" از سیستم (با وارد کردن اطلاعات داوطلبی خواسته شده در قسمت پایین همین صفحه)
  2. ورود به سیستم  اتوماسیون آموزشی دانشجویی(از طریق لینک انتهای همین صفحه ، وارد صفحه بعد شده و  "شناسه کاربری" و "رمز عبور " خود  را وارد کنید)
  3. تکمیل نمودن اطلاعات پایه (پس از ورود به سیستم ، به صفحه اطلاعات پایه هدایت می شوید. موارد خواسته شده را تکمیل  نمایید و دکمه "تایید" را فشار دهید)
  4. مطالعه راهنمای تکمیل فرآیند و فشردن کلید "اطلاعات اين صفحه را دقيقا خوانده و مايل به تکميل فرايند هستم"
  5. انتخاب فرم های مربوط به فرآیند و تکمیل آنها به ترتیب  تا آخرین فرم
دریافت "شناسه" و "رمز عبور"

برا ي دريافت اطلاعات کاربري خود ، موارد زیر را تکمیل نموده و دکمه جستجو را فشار دهيد.  در قسمت نتیجه جستجو اطلاعات خود را ببینید.

اطلاعات کاربري شما ، فقط مربوط به شخص شما مي باشد، بنابراين هرگز آن را در اختيار ديگران قرار ندهيد و در حين کار، مواظب باشيد ديگران به اطلاعات شما دسترسي پيدا نکنند.

دانشجوي گرامي پر کردن همه فيلدها الزامي است.
دریافت اطلاعات کاربری:
شماره داوطلبي :  
شماره شناسنامه :
کد ملي :
نتیجه جستجو:
شناسه کاربري :
رمز عبور :
ورود به سيستم اتوماسيون آموزشي و دانشجويي