اتصال از طريق:اينترنت
۱۴۰۰/۰۱/۲۱

توجه : قبل از اقدام به تکمیل فرم تقاضا، به نکات زیر توجه نمایید:

نکات مورد توجه در تکمیل فرم تقاضای مهمانی
    پذیرش مهمان طبق ضوابط و مقررات و پس از طی چندین مرحله بررسی و کنترل مدارک صورت می گیرد و پس از اعلام نظر نهایی دانشگاه، هیچ گونه اعتراضی در مورد قبول یا رد تقاضای مهمانی مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت.
  1. با توجه به محدود بودن ظرفیت دانشجویان مهمان، اولویت بندی بر اساس معدل و شرایط دانشجویان متقاضی اعمال خواهد شد. .
  2. تکمیل نمودن اطلاعات پایه و اطلاعات تحصیلی در فرم الزامی است.
  3. مسئوليت اخذ درس بر عهده دانشجو بوده فلذا دانشجو با هماهنگي دانشگاه مبدأ نسبت به اخذ درس برابر فرم ثبت نام اقدام نمايند.
  4. اقدام شما جهت تکمیل فرم ، به منزله مطالعه و قبول شرایط پذیرش در این دانشگاه می باشد.
  5. اینجانب متعهد می گردم انتخاب واحد نیمسال تابستان خود در دانشگاه را طبق فرم میهمان دانشگاه مبدا انجام دهم و اصل فرم میهمان را تا تاریخ به آموزش پردیس بین الملل تحویل دهم در غیر اینصورت کلیه عواقب،از جمله عدم ارسال نمرات نیمسال تابستان به دانشگاه مبدا و مسترد نشدن شهریه پرداختی به عهده اینجانب می باشد.
بازه زمانی فعال برای پذیرش مهمان وجود ندارد
ره گیری تقاضای مهمانی
اگر قبلا اقدام به ثبت فرم نموده و کد ره گیری دریافت نموده باشید، براي تکمیل وارسال نهایی فرم تقاضای خود، پس از وارد کردن کد ره گیری، شماره شناسنامه و کدملی کلید جستجو را فشار دهید. در صورت صحیح نبودن این اطلاعات، پیغام خطا به شما نمایش داده خواهد شد.
مسئولیت نگهداری از کد ره گیری و اطلاعات شما ، فقط مربوط به شخص شما مي باشد، بنابراين هرگز آن را در اختيار ديگران قرار ندهيد و در حين کار، مواظب باشيد ديگران به اطلاعات شما دسترسي پيدا نکنند.
*دانشجوي گرامي پر کردن همه فيلدها الزامی است
ره گیری تقاضای مهمانی
---
کد ره گیری * :
شماره شناسنامه * :
کد ملي* :