فهرست
تغيير کلمه ي رمز


تغيير کلمه ي رمز

کليه ي کاربران سيستم اعم از کارشناس، استاد، دانشجو و ... از اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد مي توانند براي تغيير رمز کلمه ي عبور خود استفاده نمايند.

 

2

 شکل 1

براي تعيين کلمه ي عبور به نکات زير توجه نماييد:

  •  از نام هاي مشهور، نام خودتان و يا نزديکانتان استفاده ننماييد. 
  • از تکرار حروف بپرهيزيد
  •  

قوانين ذکر شده در تعيين کلمه ي عبور مي بايست کاملا رعايت شوند در غير اين صورت پس از فشردن کليد " تاييد "، توسط سيستم  پيغام خطا صادر مي شود.

براي تغيير کلمه ي عبور ايتدا در کادر هاي مربوطه، کلمه ي عبور فعلي ( رمزي که در حال حاضر با استفاده از آن وارد سيستم  مي شويد) و سپس کلمه ي عبور جديد و تکرار کلمه ي عبور جديد را وارد نماييد و کليد " تاييد " را فشار دهيد.

در صورتي که پس از ورود به سيستم ابن صفحه به طور اتوماتيک ظاهر شد به اين مفهوم مي باشد که مرکز کامپيوتر شما را در ليست " تغيير رمز اجباري " قرار داده است بنابراين نمي توانيد از تغيير رمز انصراف دهيد.