فهرست
انتخاب دانشکده / بخش / رشته


انتخاب دانشکده / بخش / رشته

 با کليک بر روي کادر مربوطه و فشردن  کليد " SpaceBar" و يا همان Blank در صفحه کليد، پنجره اي مانند شکل 1 باز مي شود که مي توانيد دانشکده / بخش / رشته  مورد نظر را انتخاب و تاييد نماييد.

 

1

شکل 1