فهرست
چاپ کارت ها - خوابگاه

چاپ کارت ها

در ابتدا با راه اندازي برنامه ي مربوط به چاپ و با کليک بر روي لينک "چاپ کارت ها " توسط برنامه ي سرويس چاپ، کارت ها نمايش داده خواهند شد که با فشردن آيکون مربوط به پرينت، کارت ها شروع به چاپ خواهند شد.