فهرست
برنامه هفتگي تغذيه

برنامه هفتگي تغذيه

با استفاده از اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد ليست هفته هاي ايجاد شده براي ارائه ي غذا نمايش داده مي شود.

 

1

 شکل 1


براي اينکه دانشجو در زمان مقرر شده بتواند غذا رزرو نمايد آن هفته بايد به صورت تعريف شده باشد. با کليک بر روي هفته ي مورد نظر در ليست ، وارد صفحه اي مانند شکل 2 خواهيد شد که علاوه بر اينکه هفته به حالت تعريف شده نمايش داده مي شود مي توانيد برنامه ي غذايي آن هفته را ويرايش و يا حذف نماييد.

 2

 شکل 2

 

با کليک بر روي دکمه ي " گزارش هفتگي به صورت Pdf " فايلي را به فرمت Pdf  مي توانيد مشاهده و يا ذخيره نماييد که شامل تعدا غذاهايي است که در هر وعده توسط دانشجويان رزرو شده است. 

در قسمت " برنامه هفته تغذيه " در هر وعده ي غذايي با کليک بر روي علامت " + "  پنجره اي مانند شکل 3 باز خواهد شد که مي توانيد نوع ديگري غذا براي آن وعده تعريف نماييد که دانشجو در هنگام رزرو مي تواند يکي از آنها را انتخاب نمايد.

3

 شکل 3


در قسمت مربوط به ليست غذاها، ليست غذاهاي تعريف شده در برنامه ي غذايي به همراه تعداد و نوع نرخ غذا نمايش داده مي شود که در صورت نياز با کليک بر روي هر يک از موارد موجود در ليست پنجره اي مانند شکل 3 باز خواهد شد که مي توانيد آنها را اصلاح نماييد.

در قسمت " ليست وعده هاي غذايي " ، تمامي وعده هاي غذايي به همراه روز ارائه غذا و تعداد غذا نمايش داده مي شود که با کليک بر روي هريک از وعده هاي موجود در ليست وارد صفحه ي مربوط به " امور وعده  غذايي " خواهيد شد.  

امور وعده غذايي