فهرست
جستجوي پايان نامه


جستجوي پايان نامه

با استفاده از اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد مي توانيد پايان نامه ها را در وضعيت هاي مختلف جستجو نماييد.

 

2

شکل 1

 

براي دريافت راهنماي گردش اداري پايان نامه در ابتداي صفحه  بر روي عبارت " براي دريافت راهنماي گردش اداري پايان نامه اينجا را کليک کنيد" کليک نماييد

براي جستجوي پايان نامه اطلاعات فيلد هاي موجود را تکميل نموده و بر روي کليد " جستجو "  کليک نماييد. اطلاعات پايان نامه دانشجو در صورت وجود در همين صفحه نمايش داده مي شود.

انتخاب دانشکده و بخش

جستجو را بر اساس شماره ي دانشجويي نيز مي توانيد انجام دهيد با وارد نمودن شماره دانشجويي در قسمت جستجو  بر اساس شماره ي دانشجويي و فشردن کليد مربوط به جستجو در اين قسمت پايان نامه ي دانشجوي مورد نظر در صورت وجود نمايش داده مي شود. 

در ليست نمايش داده شده با کليک بر روي هر يک از موارد وارد صفحه ي مربوط به اطلاعات پايان نامه دانشجو خواهيد شد.